Itt azonnal megtekintheti a következő éves díját, amely legkésőbb az évforduló előtt 50 nappal válik elérhetővé.

Ha Ön továbbra is ügyfelünk marad, semmit nem kell tennie, az Ön szerzõdése automatikusan meghosszabbodik. Továbbra minden nálunk maradó vagy hozzánk újonnan jövõ ügyfelünket ingyenes élet-és balesetbiztosítással ajándékozzuk meg!! Mert nálunk az ügyfél, mint ember is rendkívül fontos!!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az ASF, a román pénzügyi felügyelet 2015. augusztus 31-én visszavonta a romániai Astra S.A. Biztosító működési engedélyét, és kezdeményezte a cég felszámolását. Egyúttal azt is bejelentették, hogy a román garancia alapban elegendő a fedezet az ügyfelek kártalanítására - minden termék vonatkozásában - 100.000 euró/káresemény mértékig.

A döntés értelmében Társaságunk új biztosítási szerződést nem köthet, és 2015. szeptember 14-étől nem fogad új kárbejelentést, a már bejelentett károknál nem indítja meg a kárfelvételt. Ezzel egyidőben felfüggesztésre került a Fióktelep kártérítés fizetési jogosultsága.
A továbbiakban érvényes kárrendezési eljárásról a MABISZ honlapján olvasható bővebb információ:
http://mabisz.hu/hu/sajtoszoba/544-tajekoztatas-astra.html

2015. október 8-án hatályba lépett 2015. évi CXLVII. törvény értelmében az Astra Biztosítónál jelenleg is érvényes KGFB biztosítással rendelkező ügyfelek az Astra KGFB szerződés megszüntetése nélkül köthetnek más társaságnál érvényes KGFB biztosítást. Ebben az esetben az Astra KGFB szerződés automatikusan megszűnik, a szerződésen a megszűnés után jelentkező biztosítási díj többlet (túlfizetés) a román garanciaalaptól (FGA) igényelhető vissza.

Felhívjuk a még érvényes Astra szerződéssel rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy csak a díjjal rendezett szerződésekre terjedhet ki a kártalanítás, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek biztosítási szerződéseik díjának határidőre történő befizetésére.

A jövőben bekövetkező esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink részére.
Kérjük, kísérje figyelemmel az MNB hivatalos tájékoztatóit is a www.mnb.hu weblapon.

az ASTRA S.A Biztosító Magyarországi Fióktelepe
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy technikai okokból vidéki ügyfélszolgálataink 2015.09.17-től zárva tartanak! Problémáikkal forduljanak telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06-40-278-728-as telefonszámon, az ugyfelszolgalat@astrabiztosito.hu címen ill. levélben az 1371. Budapest, Pf. 444-es címen.

Közös megegyezési kérelmüket levélben postacímünkre vagy a km@astrabiztosito.hu email-címen juttathatják el hozzánk, a borítékon ráírva vagy az email tárgyában MINDENKÉPPEN a kötvényszám szerepeljen!

Kárrendezéssel, kárbejelentéssel kapcsolatban weboldalunkon talál információkat (www.astrabiztosito.hu). További kérdéseikkel felügyeleti szerveinkhez tudnak fordulni:

1) ASF - Román Pénzügyi Felügyelet; Cím: Splaiul Independenţei No. 15, District 5, Postal Code 050092, Bucharest, Romania; email: office@asfromania.ro Tel: +40 800 825 627
2) MNB - Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ; (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) Cím: 1013 Bp, Krisztina krt. 39. email: ugyfelszolgalat@mnb.hu Tel: 06-40-203-776

Köszönjük szíves megértésüket
Itt választhat Vihar Casco vagy Pót Autó kiegészítő biztosítást és módosíthatja következő évre szerződését!

Sajtóközlemény - 2014.02.11
Sajtóközlemény
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság közleménye

Hírek archívum

ASTRA BIZTOSÍTÓ HÍREK